Olyckshändelse ombord.

Den polska lustyachten Tmida från Gdynia, som i fredags afton var på väg mot hemlandet, måste efter att ha kommit en ganska bra bit ut till havs, åter vända till Visby hamn. Orsaken var den, att en av de nio ombordvarande unga scouterna varit utsatt för en olyckshändelse, som kunnat få vådliga fölider. Ynglingen ifråga tjänstgjorde som kock och var sysselsatt med att tända ett fotogenkök. Av någon anledning exploderade detta, och kocken ådrog sig därvid svåra brännskador på den ena foten, på händerna och i ansiktet. Det var intet annat att göra än att söka hamn på nytt för att bringa lasarettsvård åt den skadade.
Denne får nu kvarligga på lasarettet en tid och får resa hem med ett annat fartyg.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 augusti 1932
N:r 193

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *