Passagerarelista.

Med VISBY från Kalmar den 19 aug.: Häradshövding Österlöf, dr Johansson, disp. Sjögren, bankkassör Högberg, förvaltare Larsson. köpman Svensson, hrr Köster, Sundahl, Arvidsson, Larsson, Welander, Andersson, Börjesson, Skugghall, Wall, Jakobsson, Andersson, Larsson, österlöf, fruar Haimes, Magne, Cedergren, Karlsson, Peterson, Beckman, Larsson, Johansson, Hellberg, fröknar Paulsen, Allin, Fahlström, Hermansson, Arvidsson, Svensson, Lyberg, miss Olsson, Eriksson.

Med HANSA från Nynäshamn den 19 aug.: Professor Pall med fru, kapten Svensson, byråassist. Allder, rektor Möller, dir. Dahlberg, arkitekt Thunström, ing. Thulm, Vinberg, Kübner, notarie Lundberg, hrr Henningsen med fru, Brenne, Palmqvist, Grafström, Andersson, Bolin, Gauffin, Wollenius, Ljungberg,. Ahlin, Börjesson, Olsson, Engblom, Vigelius, Rydberg, Dahlstedt, Rosell, Svensson, Karlström, fruar Palmqvist, Grafström Börjesson, Arvidsson,. Andersson, Wollenius, Svensson, Nilsson, Olsson, Lannér, Karlström, Blom, Möller, Österlund, Lindgren, Johansson, Rosvall, fröknar Björk a nder, Skoglund, Roth, Samuelsson, Widstrand, Rodin, Olsson, Hjelm, Andersson, Jonsson, Ericsson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 augusti 1932
N:r 191

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *