Ingen J. O:s åtgärd.

J. O. har lämnat utan åtgärd av kamrararen Roland Kuhlau i Götaborg anförda klagomål över, att stadsfiskalen i Visby, v. häradshövdingen Herbert Ullman år 1929 i egenskap av allmän åklagare vid Stockholms rådhusrätt skulle ha anställt obefogat åtal mot honom. J. O. har icke funnit nödigt infordra förklaring från stadsfiskal Ullman. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 augusti 1932
N:r 191

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *