Greta Garbo till Visby.

Aftonbl., som härom dagen såg Greta Garbo i en grönlackerad bil på Hornsgatan i Stockholm., har nu från tillförlitligt håll erfarit, att divan »tänker slå sig ned på Snäckgärdsb.ar den, där hon beställt rum.. Hon vän. tas anlända dit ut någon av de närs; maste dagarna.» På Snäckgärdsbaden förklarar man emellertid att hon åtminstone inte beställt rum i sitt rätta namn, John man kände icke heller wir vars till om hon hade för avsikt att komma hit.
Man kan väl taga för givet att Greta Garbo är hjärtligt välkommen som hon. vill komma till Visby och Sräcsgärdet för att njuta av den gotländska milda eftersommaren. Man får Fara hoppas, att den gotländska, alla änheten sockså är så välvillig att den i så fall låter henne vara i fred för att här få komma i åtnjutande av den ro, som hon tydligen förgäves får leta efter på fastlandet.
Det senaste ryktet är att den frejdade filmaktrisen ankommit hit i går under sitt flicknamn. Men även om så skulle vara, understryka vi endast ytterligare vad ’vi sagt här ovan om respekten för hennes privatliv. Om Stockholm vill imitera Amerika, må de så göra — vill Greta Garbo komma hit och vara i fred, bör åtminstone Visbypubliken respektera hennes önskningar i den vägen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 augusti 1932
N:r 187

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *