En vällyckad hembygdsfest

hade i går anordnats i Prästängen i Vall av därvarande godtemplare. Besten inleddes av nämdeman K. V. Palmqvist, som hälsade medverkande och åhörare välkomna. Därefter spelade Linde stråkorkester en dal nummer och bagarmästare Henrik Pettersson deklamerade dikter av prins Wilhelm och Gustaf Larsson.
Professor Nils Lithberg höll vid festen ett mycket intressant föredrag om det gamla Vall och dess historiska minnen. Han berättade sålunda om superintendenten Strelow, vilken som kyrkoherde i Vall suttit i dess prästgård och skrivit sin gotländska krönika. Han berättade också om Peter Harding, vars gravsten fordom. funnits i Valls kyrka — nu förvaras den som bekant hos Statens historiska museum i Stockholm — och talaren anknöt därtill en skildring av borgarkriget på Gotland 1288. Efter detta med mycket stort intresse emottagua föredrag spelade stråkorkestern gotlandslåtar och hr Palmqvist utbragte sedan ett med kraftiga hurrarop besvarat leve för Gotland. Därefter föredrog hr Pettersson åter en del stycken till publikens förnöjelse.
Därefter följde rast med kaffe-drickning samt sedan en del mer ellar mindre skämtsamma idrotter. Varpkastning hade tidigare på dagen ägt rum med ett dussintals lag som deltagare. Första pris, prof. Lithbergs hederspris, erövrades av Artur Larssons lag i Vall. Första pristagare i stångstörtning O. Klasson, Ekeby, samt i hankdragning Vilhelm Klasson, Vall, och i kappspringning Martin Hellgren, Hogrän. Dagen avslutades med korum, varvid komminister Erik W. Amér höll en god betraktelse, och därefter skedda prisutdelningen till idrottsmännen, varvid prisen överräcktes av fru Amér.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 augusti 1932
N:r 187

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *