Frälsningsarmens livräddningsscouter,

uppgående till ett 40-tal, anlände i dag till Visby för ett tre-dagars besök. Som ledare medfölja chef organisatören major Anders Johansson, div.-u. s. E. Nordqvist samt adj. G. Thörne, den senare som representant för Stridsropet. Liksom andra år, blir det marsch genom staden med »flygande fanor och klingande spel». I kväll hålles stor scoutdemonstration och invigning av några härvarande kårs egna scouter, å frälsnmgsarmns lokal. I morgon kl. 11 f. m. anordnas möte i Palissaderna och på efterrniddayai i Nordergravar, där det också blir snoutuppvismng. Kl. 7 e. m. hålles korum i gravarna, varefter marschen anträdes till högtidsinötet i lokalen.
På måndag förmiddag uppvakta scouterna de »gamla» vid Kuse med musik, för att på kvällen samma dag avsluta tinget här med möte i Norder gravar.
De olika mötena stå under ledning av major Johansson med biträde av de ovannämda officerarna samt Visby kårs officerare.
Pojkarna äro från olika divisioner. Milsikkåren under ledning av Birger Norén från Uppsala har en förstklassig och dyrbar uppsättning av instrument, ävensom en, rikhaltig repertoar.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 augusti 1932
N:r 186

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *