Friköp av prästgärdsområde.

Kammarkollegium har medgivit hr Johan Oskar Lundgren att för ett pris av 300 kr. friköpa ett av honom under nyttjanderätt innehaft område om 1,0510 hektar under kyrkoherdebostället i Fleringe socken. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 augusti 1932
N:r 180

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *