Dödsfall. Herman Beckman

Kyrkoh. emer. Herman Beckman lämnade oss i dag; sörjd och saknad.
Visby den 6 augusti 1932.
Charlotte Beckman.
Tycho och Lisa
Margareta.
Helge. Hermanna. Arne.

Dödsannons

I sitt hem norr om staden avled i dag förutvarande kyrkoherden i Hangvar Herman Beckman i en ålder av 75 år.
Född i Visby den 20 april 1857 avlade han mogenhetsexamen härstädes 1876 och studerade därefter i Uppsala. Han prästvigdes i Visby 1880, tjänstgjorde några år som vice pastor i bl. a. Öja och Västkinde och utnämdes 1892 till kyrkoherde i Hangvars och Hall församlingars pastorat, där han kvarstod till 1922, då han avgick med emeritilön. Den i sin krafts dagar duktige och omtyckte prästmannen bröts emellertid redan år 1906 av sjukdom, som alltsedan 1913 bundit honom vid sjukbädden, varför han under senare hälften av sin prästtid var tjänstledig.
Den bortgångne, som sedan 1922 varit bosatt strax norr om staden, efterlämnar maka samt fyra barn, varav tre söner och en dotter.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 augusti 1932
N:r 180

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *