Högre statspension.

I proposition föreslår k m:t riksdagen bevilja skomakeriarbetaren vid Gotlands infanterikårs intendenturverkstäder Otto Emanuel Andersson en årlig pension av 852 kr. från den dag, då han avgår från sin tjänst. Armeförvaltningen hade föreslagit pensionens bestämmande till 782 kr., medan statskontoret uttalat sig för det högre beloppet. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 augusti 1932
N:r 180

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *