Kassalåda upphittad.

Vid inbrott i handlande Häglunds affär i Hangvar under november månad i fjor försvann bland annat en fackanordning av det vanliga slag, som brukar finnas i kassalådor. Den 27 januari påträffades i en halmstack vid Kyrkebys i Hangvar just en dylik inrättning, som omedelbart insändes till polisen. Det visade sig emellertid att fyndet icke härstammade från den hemsökta affären, och polisen är därför tacksam om upplysningar från den, som vet med sig att han förlorat innehållet i sin kassalåda. Vid upphittandet innehöll apparaten kr. 1,67 i koppar. Till hjälp vid identifieringen meddelas här en dal mått: längden uppgår till 28,4 cm., bredden till 8,9 och höjden är 4,4 cm. På överskara finnas sex stycken utholkningar med 8,3 centimeters diameter och ett djup på 4 em. Dessutom finns på ena kanten en ursvängning, som i mitten är 8,3 cm. djup. Det hela är Målat med vitgul färg, som blivit någon avnött i de förut nämda urholkningarna. Det förefaller för övirgt som om facket kunde passa till ett vanligt kassaregister. Om alltså någon har förlorat ett föremål av ovanstående utseende torde han så fort som möjligt underrätta polisen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 augusti 1932
N:r 180

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *