Fornminnesinventeringen går i rask takt.

I sina riksdagspetita hemställer vitterhetsakademien om ett anslag å 10,000 kr. till fortsättande av fornminnesinventeringen i landet. Detta arbete har under det gångna året bedrivits i rask takt.
Under nämda tid ha inventeringsarbeten pågått inom bl. a. följande kommuner, nämligen Hall, Hangvar, Hellvi, Lärbro, Tingstäde, Othem, Fårö, Rute, Fleringe och Bunge. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 augusti 1932
N:r 177

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *