Restaurering av Gothems kyrka.

Riksantikvarien har till byggnadsstyrelsen avgivit yttrande över ett av byggmästaren Carl nilsson i Visby upptättat förslag till restaurering av Gothems församlings kyrka.
Förslaget upptager bl. a. förankring av tornmurarna med kraftiga ankarjärn för att sammanbinda det spruckna murverket. Denna synes emellertid riksantikvarien vara av tvivelaktig nytta. Det vore i stället synnerligen önskvärt, att en noggrann byggnadsteknisk undersökning av orsakerna till sprickbildningen företages, varefter förslag till åtgärdar på grundval av undersökningens resultat borde upprättas inom byggnadsstyrelsen. Föreslagen omläggning av taket och komplettering av muröppningarnas rosverk m. m. bör utföras under antikvarien dr Erik Lundbergs kontroll, och riksantikvarien bör underrättas om tidpunkten för arbetets igångsättande. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 juli 1932
N:r 146

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *