Dödsfall. Emil Johansson

Att min älskade make och vår käre fader lantbrukaren Emil Johansson, född den 31 maj 1879 efter långvarigt tåligt buret lidande i dag stilla avsomnat; djupt sörjd och i tacksamt minne bevarad av oss, föräldrar, broder, släkt och vän- ner, hava vi den sorgliga plikten meddela.
Kyrkebys i Etelhem d. 10 juni 1932.
Naima Johansson.
Barnen.

Dödsannons

Ej må en kristen sörja så som de,
där hopp ej hava. En stund för
oss till vila gå de kara vi begrava;
en stund förut blott hemma ar den vän,
som jag begråter. Gud, du har mången
boning dar, och sven mig du låter där
se de mina åter.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 11 juni 1932
N:r 133

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *