Armén.

Inspektören för infanteriet föreslår k. m:t lämna utan avseende den av reservofficersaspiranten vid Livgrenadjärregementet Gert Nyman gjorda ansökningen om rätt att antagas till officersaspirant vid Gotlands infanterikår.
Infanteriinspektören framhåller, att Nyman synes böra fortsätta sin utbildning genom beordrande direkt till officersaspirantskolan i höst, i samband varmed möjlighet för honom att övergå till officersaspirant torde föreligga. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 11 juni 1932
N:r 133

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *