Landsbygden. Boge.

BOGE, 6 juni.
Bara skytteförening hade förliden söndag anordnat fältskjutning för föreningens medlemmar vid Tjelders i Boge. Fältskjutningen, vari de deltagande skyttarna tävlade i femmannagrupper, tog sin början vid elvatiden på förmiddagen, och ett trettiotal av föreningens medlemmar deltogo i densamma.
Samlingen skedde på en gård vid Tjelders, varefter de täfvlande grupperna finga avtåga till en plats belägen omkring 300 meter söder om Tjelders gård, varifrån de olika målen beskötos. Målen, sim skulle föreställa en fientlig patrull, utgjorde av sjuttan olika figurer, vilka placerats nere vid sjöstranden på avstånd varierande emellan 100 till 300 meter från de skjutande.
I fältskjutningen tävlade sex grupper om dagens pris, och första priset, ett vandringspris skänkt av föraningens passiva medlemmar, erövrades av H. Björklunds grupp med 22 träff på 16 träffade figurer. Andra priset tillföll G. Larssons grupp, som hade 25 träff på 15 träffade figurer.
Under det fältskjutninen pågick anordnades insatsskjutning: centimetertavla med 3 skott i liggande ställning, avståndet var här 120 m och de bästa resultaten voro följande: 3 och 4 klasserna: A. Larsson Vallstena, 11 cm.; H. Eklund, Bara, 16 cm.; K. Larsson, Vallstena 16 cm.; C. A. Broander, Källunge, 22 cm.: H. Björklund„ Vallstens, 22 cm.; 1 och 2 klasserna: S. Olsson, Vallstens 16 cm.; J. Larsson, Vallstena, 17 cm.; K. Eklund. Bara, 19 cm.; B. Larsson, Vallstena, 28 cm.
Platsen, dit tävlingarna voro förlagda, är ju i sig självanska intressant, ty enligt gutasagan var det här på denna idylliska strand som vår gamle stamfader Tjelvar i den grå forntiden landade med sin bräckliga farkost. Dessutom finnes här en hel del sevärdheter som till exempel Tjelvars gravar. Spinnberget med sina underliga grottformationer, raukområdet vid Klinte a. s. v. Under dagens lopp farebogo de närvarande en hel del utflykter i omgivningarna för att ta dessa sevärdheter i betraktande.
För att ytterligare öka trevnaden för de tävlande skyttarna, hade en del damer från Vallstenatrakten tagit sig ned till platsen för tävlingarna, och under det skjutningen pågick serverades kaffe därnere i en vacker grandunge strax intill tävlingsplatsen.
Först vid sjutidon på eftermiddagen skildes de närvarande åt, alla säkerligen nöjda med denma sin söndagsutflykt därnere vid den vackra Tjeldersviken.
Fältskjutningen som var den andra förr året hade anordnats av föreningens lnasSiva medlemmar. Anordningarna vono mycket fältmässigt gjorda och arrangörerna ha därför all heder av desamma.
A — h.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 8 juni 1932
N:r 130

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *