Landsbygden. Anga.

ANGA, 6 juni.
En missionsfest hade i går av Svenska Missionsförbundets avdelning här på platsen anordnats hos Ernst Bendelin, Bendes, som varit vänlig nog att ställa sina stora och präktiga rum till disposition. Beklagligt nog var festen tämligen fåtaligt besökt. Festen var mycket trevlig och underhållande, beroende på att de medverkande skötte sig på bästa sätt. Programmet upptog sång och musik. Tal hölls av pastor V. Larsson, Dalhem, vilket alltid är innehållsrikt och intressant. Även en yngling från Fardhem avlade sitt eget lilla kraftiga vittnesbörd. Det hela var en trevlig och givande eftermiddag hos Bendes.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 8 juni 1932
N:r 130

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *