A.-B. Klintebys potatismjöl- och konservfabrik

hade i lördags ordinarie bolagsstämma konservfabrikens kontor i Klintehamn under ordförandeskap av dir. Axel D. Hanner, Stockholm. Därvi l föredrogs års- och revisionsberättelserna och ansvarsfrihet bsviliades. Balansräkningen fastställdes och vinsten beslöt stämman disponera i enlighet med styrelsens av revisorerna tillstyrkta förslag. I tur avgående styrelseledamöter, nämligen köpman E. Godhe, Stockholm, dir. O. Rosvall och disponent Carl Lundquist, Klintehamn, omvaldes, liksom suppleanterna lantbrukarein A. Stenberg, Fröjel, och fabrikör A. Cedergren, Klintehamn. Revisorer blevo direktörerna G. A. Holmberg och H. Netteilladt, Stockholm, med lantbrukaren R. Smith och handelsföreståndaren V. Andersson, båda i Klintehamn, som suppleanter. Till bolagets verkställande direktör resp. disponentomvaldes dir. Rosvall loch disponent Lundquist.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 6 juni 1932
N:r 128

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *