Till den sista vilan

har i dag stoftet efter avlidne f. d. landsfiskalen Arvid Jacobson vigts. I sorgehuset härstädes samlades vänner till den bortgångne och en kort sorgeandakt hölls av pastor Thure Åberg.
Kistan placeradea därefter på en likvagnabil — det var, såsom framgår av annan notis, första gången en dylik kom till användning här på Gotland — och sorgeprocessionen satte sig i rörelse mot Kräklingbo, där jordfästningen skulle äga rum och den bortgångne får sin sista viloplats i familjegraven.
Jordfästningen förrättades i Kräklingbo kyrka och officiant var kyrkoherden Josef Gadd, vilken också höll en anslående sorgebetraktelse över texten i 2 Tim. 1: 10 b. Sedan den högtidliga akten var tillända, utbars kistan och tänktes i gravenen gömma.
En vacker skörd av kransar och blommor hade sänts till bären. Bland, kransarna märktes sådana från landsfiskalerna, blå och gula band (En sista hälsning) och från nämdemännen, svarta band.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 februari 1932
N:r 41

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *