Den första likvagnsbilen på Gotland

har i dag tagits i bruk, då framlidne landsfiskal Arvid Jacobson med densamma förts på den sista färden till Kräklingbo kyrkogård.
Bilen har anskaffats av hr Knut Ahlér härstädes och har efter ritningar från Stockholm byggts i Klintehamn på ett Buickchassis. Det är att förmoda att vagnen kommer att finna användning på ön, där avståndet mellan sorgehus och kyrkogård ofta är rätt långt. Då begravningsgästerna numera tämligen allmänt följa den avlidne i bilar, är det ju blott en tidsfråga till dess de gamla likvagnarna, dragna av hästar, försvinna. I Stockholm torde nu endast förekomma billikvagnar.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 februari 1932
N:r 41

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *