Visbybo avliden i Kalifornien.

Till anhöriga i Visby har meddelanda ingått, att fru Emelie Lindström har avlidit i Grass Valley, Kalifornien.
Den bortgångna var född i Visby år 1877 och dotter till numera framlidne konsuln Axel Ekman och hans likaledes framlidna maka, född Wendell. Hon ingick år 1910 äktenskap härstädes med järnvägsingenjären Gustaf Lindström, även han bördig hån Visby och son till sjökaptenen Herman Lindström.
Tillsammans med sin make utreste hon till dennes verksamhetsfält i Amerika, där han hade anställning vid olika järnvägsbyggnadsföretag. Under senare år ha makarna varit bosatta i Grass Valley, där mannen drivit affärsverksamhet. År 1927 besökte den nu avlidna tillsammans med sin familj för sista gången fädernestaden.
Vid sin bortgång sörjas den avlidna utom av maken av tvänne söner samt av anhöriga i Visby, däribland två systrar, rektorskan Elisabeth Lange och fru Annie Westman.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 februari 1932
N:r 39

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *