Ungdomsavdelningen Blåeld

höll t går afton årssammanträde härstädes. Års- och revisionsberättelser föredrogos och ansvarsfrihet beviljades styrelsen. Till styrelse valdes Arthur Nilsson, Valter Bäckström, Sten Persson, Ruth Persson och Elsa Andersson med Gösta Andreasson som suppleant. Till revisor valdes Olof Olofsson med Stig Olofsson som ersättare.
Visby babandsförenings studiecirkel höll samtidigt årsmöte och omvalde till styrelse Arthur Nilsson, Ernst Olsson och Signe Olofsson. Cirkeln har under året startat ett, bibliotek, som hålles tillgängligt i sjömanshemmets läsrum.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 februari 1932
N:r 39

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *