Österby Framtid.

Drätselkammaren har av stadsfullmäktige bemyndigats att för en tid, av ytterligare tjugo år från 1 juli till godtemplarlogen »Österby Framtid» utarrendera en tomt öster om staden för ett årligt arrendebelopp av 10 kr.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 februari 1932
N:r 33

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *