Antalet arbetsgivare

redovisas i riksförsäkringsanstaltens senaste årsberättelse med nära 493,000. Härav komma på Gotlands län 460 större och 7,430 mindre a rbetsgivare. Med större arbetsgivare avses sådana, som regelbundet under hela året sysselsätta minst fem arbetare. Alla de nämda arbetsgivarna föras av riksförsäkringsanstalten i register för att anstalten därigenom skall kunna avgöra i ynkan försäkringsinrättning — riksförsäkringsanstalten eller ett ömsesidigt bolag — en viss arbetsgivare har sin försäkring, detta för övervakande av försäkringspliktens fullgörande. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 februari 1932
N:r 33

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *