Alla förutsattningar för arrendelindring, men.

Länsstyrelsen i Visby har till kammarkollegium överlämnat av arrendatorn av lönebostället Prästgården i Fole socken gjord ansökan om fortsatt nedsättning i arrendet.
Länsstyrelsen erinrar, att kollegium funnit sig förhindrad att till prövning upptaga liknande ansökningar, som inkommit för sent. Även i detta fall föreligger från arrendatorns sida ett missförstånd. Oavsett det formella hindret för bifall, förefinnas emellertid samtliga angivna förutsättningar för en arrendelindring. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 februari 1932
N:r 33

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *