Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd.

31 Dec. 1899.
Follingbo socken: födda 13 (7 m. 6 k.), dödo 10 (4 m. 6 k.), inflyttade 67 (27 m. 40 k.), utflyttade 83 (40 m. 43 k.), vigde 2 par, folkmängd 496, minskning 13 personer;
Akebäck socken: födda 3 m., döda 2 (1 m. 1 k.), inflyttade 18 (8 m. 10 k.), utflyttade 13 (5 m. 8 k. (folkmängd 159, ökning 6 personer.
Hela pastoratets folkmängd 655; minskning 7.
Alskog socken: födda 8 (3 m. 5 k.), döda 4 (3 m. 1 k.), inflyttade 30 (11 m. 19 k.), utflyttade 26 (13 m. 13 k.), vigde 4 par, folkmängd 466, ökning 8;
Lye socken: födda 7 (4 m. 3 k.), döda 6 (3 m. 3 k.), inflyttade 35 (18 m. 17 k.) utflyttade 19 (7 m. 12 k.), vigde 2 par, folk mängd 302, ökning 17 personer.
Hela pastoratets folkmängd 768 ökning 26 personer.
När socken: födda 19 (9 m. 10 k.), döda 14 (5 m. 9 k.), inflyttade 26 (14 m. 12 k.), utflyttade 47 (22 m. 25 k ), vigde 6 par, folkmäng 1,011, minskning 16.
Den äldste i förs. 93 år.
Lau socken: födda 9 (3 m. 6 k.), döda 9 (2 m. 7 k.), inflyttade 18 (7 m. 11 k.), utflyttade 26 (8 m. 18 k.), vigde 1 per, folkmängd 523, minskning 8.
Den äldste i förs. 94 år.
Hela pastoratets folkmängd 1,524; minskning 24.
Martebo socken: födda 8 (4 m. 4 k.), döda 5 (2 m. 3 k), inflyttade 44 (22 m. 22 k.), inflyttade 33 (16 m. 17 k.), vigde 6 per, folkmängd 342, ökning 14;
Lummelunda socken: födda 11 (5 m. 6 k.), döda 9 (6 m. 3 k.), inflyttade 24 (11 m. 13 k.), utflyttade 65 (30 m. 33 k ), vigde 1 par, folkmängd 369, minskning 39.
Hela pastoratets folkmängd 711, minskning 25.
Rone socken: födda 21 (13 m. 8 k.), döda 20 (9 m. 11 k.), inflyttade 96 (50 m, 46 k ), utflyttade 88 (36 m. 52 k.), vigde 13 par, folkmängd 1,033, ökning 9;
Eke socken: födda 6 (3 m. 3 k.), döda 3 (1 m. 2 k.), inflyttade 13 (6 m. 7 k.), utflytade 12 (8 m. 4 k.), folkmängd 240, ökning 4.
Hela pastoratete folkmängd 1,273, ökning 13.
Sanda socken: födda 19 (10 m. 9 k.), döda 12 (4 m, 8 k.), inflyttade 71, utflyttade 61 (27 m. 34 k.), vigde 3 par, folkmängd 829, ökning 17.
Mästerby socken: födda 12 (6 m. 6 k.), döde 3 k., inflyttade 27 (10 m. 17 k.), utflyttade 38 (22 m. 16 k.), vigde 5 par, folk mängd 395, mindoning 2;
Västergarn socken: födda 5 (1 m. 4 k,), döda 4 (1 m. 3 k.), inflyttade 21 (13 m. 8 k.) utflyttade 31, folkmängd 288, minskning 9.
Hela pastoratets folkmängd 1,512, ökning 6.
Alfva socken: födda 8 (2 m. 6 k.), döda 6 (3 m. 3 k.), inflyttade 39 (23 m. 16 k.), utflyttade 43 (21 m. 22 k.), vigde 3 par, folkmängd 463, minskning 3.
Hemse socken: födda 30 (13 m. 17 k.), döda 9 (4 m. 5 k.), inflyttade 110, (57 m. 53 k.), utflyttade 79 (30 m. 49 k.), vigde 4 par, folkmängd 899, ökning 51.
Hela pastoratets folkmängd 1,362, ökning 48.
Garda socker: födda 4 (1 m. 3 k.), döde 11 (6 m. 5 k.), inflyttade 15 (8 m. 7 k.), utflyttade 31 (12 m. 19 k.), vigde 1 par; folkmängd 442, minskning 23;
Etelhems socken: födda 13 (6 m. 7 k.), döda 12 (3 m. 9 k.), inflyttade 45 (24 m. 21 k.), utflyttade 54 (28 m. 26 k.), vigde 8 par, folkmängd 569, minskning 8.
Hela pastoratets folkmängd 1,011, minskning 31.
Ejsta socken: Födda (8 m. 3 k.), döda (5 m. 4 k.), inflyttade (18 m. 16 k.), utflyttade (16 m. 20 k.), vigde 2 par, folkmängd 598; hvarken ökning eller minskning;
Sproge socken. Födda (1 m. 4 k.), döda (2 m. 1 k.), inflyttade (1 m. 6 k.), utflyttade (9 m. 14 k.), vigde 3 par, folkmängd 326, minskning 14 personer.
Hela pastoratets folkmängd 924, minskning 14.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 Januari 1900
N:r 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *