Utmätningsauktion

Onsdagen den 25 nästkommande Juli kl. 11 före middagen hålles här å landskansliet utmätningsauktion till försäljning af a F. Dahlströms dödsbo tillhöriga 11/64 mant. Lingsarfve och 3/40 mant. Övade i Eskelhem socken; egande de, hvilka halvafordras, som skall ur egendomen gäldas. eller annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, att sin rätt dervid bevaka.
Af dessa i sambruk liggande fasigheter är Lingsarfve bebygdt med bonings- och ladugårdshus, utgöres af 17 tunnl. 4,5 kappl. åker af i allmänhet mylla på lera, 6 tunnl. 29,7 kappl. äng, 1 tunnl. 24,1 kappl. odlingsmark, 31 tunnl, 9,6 kappl. afrösningsjord med skog till husbehof och 3,2 kappl. impedimenter samt är saluvärderadt till 5,000 kr.; Övede är odebygd, utgöres af 3 tunnl. 17,1 kappl. ängsmark 12 tunnl. 10 kappl. afrösningsjord, 22,9 kappl. odlingsmark och 2 kappl. impedime ter och är saluvärderadt till 1550 kr.
Visby i Landskansliet 21 Juni 1888.
På Landshöfdinge-Embetets vägnar:
Johan Hambraeus.
Johan Gardell.

Gotlands Allehanda
Fredagen 22 Juni 1888
N:r 50

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *