Skogseld utbröt i dag

på middagen å hemmanet Koparfves skog i Linde socken. Genom ringning i de angränsande socknarnas kyrkor och genom ridande bud sammankallades skyndsamt folk, så att elden vid 5-tiden ansågs begränsad.
På samma hemman nedbrann i går afton till grunden manbygnaden och man antager att skogseldens upphof är att söka i några qvarlefvor från denna eldsvåda. Tillbudet var med den rådande starka vestliga blåsten ganska hotande särskildt för Hemse.
På platsen för eldsvådan infnnno sig kronofogden i häradet, länsman Lindström samt länsman Enemans son. Fadren vistades för tillfället i staden.
Detta är nu andra eller tredje gången på ett par år som skogseld uppkommit i samma socken.

Gotlands Allehanda
Fredagen 22 Juni 1888
N:r 50

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *