Som auktionerna

för Rutströms sterbhus Österby, Angelöf o. Jacobssons i Hunnlund och D. Wesleys adm. Rågåkra i Hejde voro till betalning förfallna d. 1 innev. Aug. samt för Sjögren och Fahlstedt, Bander och för K. Sigréns sterb. Jufves, Sanda som förfalla till betalning den 1 nästa Sept. så kommer likvid för dessa aukt. jälate äldre förfallna, alit upp bäras: Torsdagen den 30 Aug. kl. 11 e. m. i Visby, Adelsgatan 11, Fredagen den 31 Aug. kl. 2 e. m. hos undertecknad vid Rallyands, och Lördagen d. 1sept. kl. 10 f. m. hos Sigréns, Jufves, Sanda e. d. kl. 12 midd. hots Osc. Pettersson, Rågåkra Hejde, och s. d. kl. 3 e. m. hos Edv. Fahlstendt, Bander, Mästerby.
Hallvards d. 23 Aug. 1923.
Johan Olsson.

Gotlands Allehanda
Fredagen 24 Augusti 1928
N:r 198

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *