Från landsbygden. Ardre.

ARDRE, 11 maj.
Kyrkostämma hölls i dag i folkskolan vid kyrkan, varvid de under stämman stående räkenskaperna granskades och godkändes. Till barnavärdsmännen skräddaremästare K. Jakobsson och hemäg. A. Jakobsson beslöt stämman skulle utgivas ett arvode för fullgjorda uppdrag av respektive 50 och 25 kr. Till att ordna biblioteket med anskaffande av rum, stadgar m. m. utsagos läraren K. Krantz, lärarinnan A. Gardell och handl. Otto G. Olsson, vilka skala inkomma med förslag till oktoberstämman.
Försäljning av flickornas syföreningsarbeten hölls å småskolan i onsdags kväll. Först höll kyrkoherde C. J. Björkander föredrag om det kyrkliga livet i Sverige, sedan följde auktionen, varvid som utropare tjänstgjorde läraren K. Krantz. Försäljningen inbragte 170 kr., ett gott resultat, då man tar i betraktande att föreningen är liten och startade för blott ett par månader sedan. Festen avslöts med bön och psalmsång.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 14 Maj 1923
N:r 109

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *