Auktion vid Slees i Boge.

I anseende till fastighetens föra säljning låter landtbrulkaren Frithiof Bergström, Slees i Boge, genom frivillig auktion, som förrättas lördagen den 6 inst. mars kl. 11i30 f. m. försälja större delen af sitt lösörebo: 3 bord, 6 stolar, 2 sängställ, 1 soffa, 1 större skåp, 1 skänk, 2:ne kistor af ek, 1 länstol, lagg- och träkärl; yttre redskaper: 2 arbetsvagnar, 1. lantvagn, 1 par kälkar, 1 vrång- och foderhäck, 1 rak;pinnharf, 1 fösa, ½ lott i radsåningsmaskin, 1 dito i hackelsemaskin, 1 dito i skakvind, 1 fläkt. 1 par bättre selar; Kreatur: 2 goda arbetshästar, 2 kor, 1 som nyligen kalfvat, 1 kviga, 15 st. höns m. m.
Godkände inropare erhålla anstånd till 1 september d. år, andra betala vid anfordran.
Gothem den 25 febr. 1915.
O. N. SÖDERSTRÖM.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Februari 1915
N:r 47

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *