Auktion vid Tungelbos i Levide.

Genom auktion, som förrättas vid Tungelbos i Levide socken måndagen den 1 nästk. mars kl. 11 f. m., låter landtbrukaren Adolf Malmros försälja en åkkärra, en mjölkvagn, en skumplog, en rotfruktsskärare, ett par unga, vackra smålandsoxar, 5 st. högmjölkande kor, 10 st. grisar i olika åldrar, 10,000 kg. hö (klöfverblandadt timotej), 15,000 kg. rofvo’r, och 25 tunnor potatis.
Af mig såsom säkre ansedde inropare erhålla anstånd med betalningen till den 1 inst. okt , andra betala kontant eller vid anfordran.
Hemse den 21 febr. 1915.
EMIL ENEMAN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Februari 1915
N:r 47

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *