Auktion vid Valla i Klinte.

Genom auktion, som förrättas vid Valla i Klinte socken lördagen den 6 nästkommande mars kl. XI f. m., låter landtbrukaren Emil Törnvall försälja 6 högmjölkande kor, hvaraf 2 st. kalffärdiga, en 2-årig tjur samt diverse åkerbruks- och körredskap med betalningsanstånd å godkända köpare till den 1. nästa oktober.
Klintehamn den 22 februari 1915.
M. E. Svallingson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Februari 1915
N:r 47

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *