Auktion Lunds i Tingstäde.

Fredagen den 9 nästkommande April kl. 10 fm. låter skomakaren Carl Andersson, Lunds i Tingstäde, genom frivillig auktion, till den högstbjudande försälja: bord, stolar, sängställen, sofför, ett större parti glas och porslin af flerehanda slag, 50 alnar linneväf, ett mindre parti lin, kalf- och lamskinn m. m., en, vindmaskin, en enbetsvagn, vänd cch spetsplogar, kreatur: 2:ne sto, ett i 6:te året, ett årsgammalt föl, ett par goda dragoxar, en skynning i 4:de året; spanmål, såsom hvete, råg, vackert ut: sädeskorn och blandsäd, hvetemjöl; ett större parti rökt fläsk, omkring 200 lisp. välbergadt bårdvallehö, ett parti myrfoder m, m. som ej så noga kan uppräknas. Vid auktionens slut kommer för annan persons. räkning attförsäljas. ett större parti qvistved och greDar som närmare kommer att tillkännagilvas vid auktionstionstillfället. Kände och vederhäftige köpare lemnoas 5 månaders betalningsanstånd; andre betale genast eller vid anfordran.
Tingstäde den 28 Mars 1886.
Efter anmodan,
P. HÖGBERG.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 April 1886
N:r 28.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *