Väghinder.

Å nedannämda dagar komma följande broar att rifvas och omläggas:
5 November två broar å vägen från Tofta till Eskelhem, då i stället vägen förbi Gardrungs kan begagnas, samt två broar å vägen från Träkumla till Vall, då denna väg varder ofarbar; en bro å vägen mellan Gyle och Ljungby åogsåg i Ala, då denna väg blir stängd; en bro å landsvägen till Östergarn nära Fride gård, då vägen förbi Gammalgarns kyrka i stället kan användas;
6 November två broar å vägen från Visby till Veskinde, då landsvägen förbi Gardrungs kan begagnas; en bro å vägen från Valls kyrka genom Hogrän, då vägen genom Atlingbo i stället kan användas;
7 November en bro å vägen från Vall genom Atlingbo, då vägen genom Hogrän kan begagnas, samt en bro å vägen från Johannelund till Bander i Mästerby, då resande kunna färdas förbi Ejmunds;
14 November en bro å landsvägen mellan Slite och s. k. Korsgata i Boge, då denna väg varder ofarbar, men då istället vägen från Slite till Ytiogs i Othem och derifrån vägen tiil Boge kan begagnas.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 Oktober 1885
N:r 87.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *