Med stor våldsamhet rasar mjältbrand,

som i måndags utbröt vid flere ställen i Fröjels socken, nu i fem socknar i södra häradet. T. f. länsveterinären Rosenthal begär i telegram till länsstyrelsen igår, att en veterinär ofördröjligen måtte sändas honom till biträde, enär smittan synes med hastighet gripa omkring sig. På grund häraf förordnades veterinäreleven G. Stenström att igår afresa till de smittade orterna, hvarjämte länsstyrelsen till medicinalstyrelsen framstält telegrafisk begäran om oförtöfvadt hitsändande af en veterinär.
Af sjukdomen hafva nu förklarats smittade gårdarne Lilla Hejdes, Aunsarfve, Alstäde, Kaupe och Pasarfve i Fröjel, Bjers i Gerum samt Bondarfyve, Orleifs, Magnuse, Burge, Skogs, Tungelbos och Bringsarfve i Levide. Nya sjukdomsfall hafva i dag anmälts från Bofride, Bosarfve och Stora Hejdes i Fröjel, Mallgårds i Levide, Liffride i Stånga och Hämdarfve i Silte.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 Juli 1885
N:r 57.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *