Stadsfullmäktige

valde i tisdags till ersättare i landstinget grosshandl. Ax. Ekman.
— Fröken Alma Wentzells rätta mantalsskrifoingsort ansågo fullmäktige böra vara Visby, icke Hernösand, der hon tillfälligtvis tjenstgjort på telegrafstationen.
— Rådman Chevaliers besvär öfver fullmäktiges afslag på hans pensionsansökan lemnades utan afseende på den grund, att någon sådan skyldighet icke lagligen åligger staden.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 Juli 1885
N:r 57.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *