Auktion Stora Hästnäs.

Fredagen den 10:de inevarande Juli från kl. 2 e.m. låter herr M.F. Gahne, Stora Hästnäs, å offentlig trivillig aukton å sin egendom Stenstu i Bäl socken till den högstbjudande törsälja hälften af växande årsgrödan derstädes såväl spanmål som hö, toder och halm, Grödan skall atbergas af derstädes varande hälftenbrukaren, som ock verkställer sädens tröskniog och rengöring, hvadan inropare få utan något slags arbete afbämta såväl det ena’ som det andra slaget. Utropen ske i mindre delar med förbehållen pröfoiogsrätt å blifvande anbud: Vid samma tillfälle utarrenderas betesrättigheten i bemma: nets ängar för sommaren. Godkände inropare erhålla anstånd med betalningen till d. 1:sta nästk. Oktober.
Hejnum den 4 Juli 1885.
Efter anmodan,
BERNH. BOLIN.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 7 Juli 1885
N:r 54.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *