Väghinder.

Ena större bro å all männa vägen från När till Lau kommer från 29 dennes till 5 Juli att rifvas och omläggas, då i stället vägen genom Garda och Lye socknar kan begagnas.
— En bro å vägen mellan Smissarfve gård i Rone och Hallvide i Eke kommer 16, 17 och 18 dennes att rifvas och om läggas, under hvilka dagar resande i stället kunua färdas den mindre vägen från Smissarfve i Rone genom Alfva socken.
— Flere broar komma 16 och 17 dennes att omläggas å allmänna vägen mellan Sanda kyrka och Klintehamn, då vägen förbi Sandeskes i Sanda i stället kan begagnas.
— En bro å allmänna vägen mellan Ala och Buttle socknar vid s. k. Velinge såg kommer 16 dennes att omläggas, då resande i stället kuana färdas å vägen genom Sjonhems och Vänge socknar.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 Juni 1885
N:r 47.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *