Kommenderingar.

Stabsschefen kapten V. Unge kommer att deltaga i generalstabens fältöfningar inom Upsala län, hvilka skola pågå från 9 Juli till 23 Juli.
— Underlöjtnant Axel Bolin har kommenderats till kompanibefäl och lärare vid volontärskolan å Karlsborg, som börjar 11 Juli och pågår under elfva månader.
— Såsom kompanibefäl och lärare vid årets infanterikorporalskola å Karlsborg, som pågår 100 dagar räknadt från 11 Juli, är underlöjtnant E. H. Bergenström beordrad.
Sergeanterna O. Nordström vid Fårö kompani och O. Segerdal vid Tingstäde kompani skola under nämda tid tjenstgöra vid skolan som kompaniunderbefäl och biträdande lärare.
Såsom elever vid skolan äro följande korporaler och v. korporaler kommende rade: H. Hansson och H. Olsson vid Burs kompani, O. Olsson och A. Nilsson vid Banda kompani, O. Sundal och J. Jakobsson vid Dede kompani, J. Alfvegren vid Hejde kompani, K. Lindal vid Fardhems kompani, O. Södergren vid Lummelunds kompani, O: Larsson vid Lina kompani, K. Bäckström vid Tingstäde kompani och O. Engqvist vid Visby in fanterikompani.
— Underlöjtnanterna O. A. Johansson, E: G. Hellgren och B. T. G. V. H. O. Mellerborg äro kommenderade till skjutskolan vid Rosersberg, som börjar 8 Juli och pågår 80 dagar.
— Underlöjtnant K. A. G. A. Wickström kommer att från 1 September såsom elev genomgå gymnastiska centralinstitutet.
— Till genomgående af en utbildningskurs i fältarbeten vid pontonierbataljonen från 13 Juli till 31 Juli äro löjtnant Filip Hertzman och sergeanten vid Rute kompani J. Blomgren beordrade. Nämda fältarbeten taga sin början vid Elfkarleön.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 Juni 1885
N:r 46.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *