Genom auktion,

som förrättas vid Loggarfve i Klinte socken tisdagen den 16 innevarande februari kl. XI f. m., låter landtbrukaren Johan Christiansson i Snögrinda försälja 43/128 mtl Loggarfve med därtill i sambruk hörande hemmanet Tyrvalds. — Af fastigheterna, som bestå af omkring 90 tunnland täckdikad åker i god kultur och 95 tunnland skobärande betesmark, är Loggarfve bebygdt. Fastigheterna utbjudas såväl gemensamt som hvar för sig äfvensom styckade, med säljaren förbehållen pröfningsrätt. — Vilkoren för tillträde samt köpeskillingens erläggande meddelas vid auktionen.
Klintehamn den 2 februari 1915.
M. E. SVALLTNGSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen 5 februari 1915
N:r 29

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *