Folkmängden

i Visby efter mantalslängderna har icke sjunkit under de senaste åren, ehuru kyrkoböckerna som bekant angifva motsatsen. Afnedanstående tabell framgår, hvilken betydlig skilnad råder mellan antalet af den kyrko- och mantalsskrifna befolkningen.

Att de i mantalslängderna angifna siffrorna säkrast angifva den faktiska folkmängden, torde ej vara tvifvel underkastadt.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 27 Februari 1884
N:r 17.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *