Aktiebolaget Gotlands Banks nettoinst

under fjolåret utgör kr. 223,045,19. Å vinst- och förlustkontot kvarstår från föregående år kr. 44,625,29, hvadan till bolagsstämmans förfogande står ett sammanlagdt belopp af kr. 267,670,28.
Styrelsen föreslår samma utdelning som för närmast föregående år, nämligen 6% å aktiekapitalet med sammanlagdt kr. 181,800.

Gotlands Allehanda
Måndagen 25 januari 1915
N:r 19

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *