Bättre säkerhetsförhållanden på biograferna.

Vid utfärdande af tillstånd att drifa biografrörelse komma för framtiden vissa strängare kraf att uppställas af polisen. Maskinisten måste sålunda besitta högre kompetens än hittills fordras. Bättre ventilationsanordningar skola finnas i maskinrummen och där skall också finnas en vattenpost med slang.

Gotlands Allehanda
Måndagen 25 januari 1915
N:r 19

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *