Biskop von Schéele

har vid det med stor högtidlighet nyligen firade Commencement i Rock Island, Ill., tilldelats af Direktionen för Augustana College and Theological Seminary hödetemruden Doctor of Laws såsom uttryck för »dess uppskattande af hans storartade lifsgärning och den insats, han gjort för Augustånasynodens högr e skolverksamhet, samt för frätande af ett bety delsefallt rapproachement mellan noder kan i Sverige och dotterkyrkan i Amerika».

Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 Juni 1915
N:r 145.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *