Beväringsskyldige

vid Gotlands nationalbeväring skola samlas till innevarande års mönstringar och återstående vapensyner å nedannämde tider och ställen under nästkommande

Maj månad:
Tisdagen den 15 kl. 3/46 f.m. Bro kompani vid Duss; kl. 1/49 f.m. Lina d:o å Vallstenarum; kl. 2 e.m. Bäls d:o å Slitehamn.
Onsdagen den 16 kl. 1/2 6 Forsa kompani vid Lärbro kyrka; kl. 1/2 12 f.m. Rute d:o vid Bunge kyrka; kl. 4 e.m. Fårö d:o vid Broa.
Torsdagen den 17 kl. 7 f.m. Tingstäde kompani vid Tingstäde kyrka; kl. 18 midd. Lummelunds d:o vid Lummelunds kyrka.
Fredagen den 18 kl. 7 f.m. de, hvilka i anledning af inträde i beväringsåldern första gången skola i rullorna införas vid VisdyJägare-kompani, å planen utanför stadens rådhus; kl. 9 f.m. de, hvilka tillhöra föregående åldersklasser och icke förut undergått mönstring, samt de, hvilka såsom inflyttade från annan ort skola npptagas i Visbykompaniernas rullor, å samma ställe.
Lördagen den 19 kl. 9 f.m. Artilleriet och fältmusikanterna framför artillerityghuset å östra byrummet; kl. 6 f.m. Visby infanterikompani å samma ställe; kl. 9 f.m. Visby jägarekompani å samma ställe.
Måndagen den 21 kl. 6 f.m. Stenkumla kompani vid Gardrungs; kl. 1/2 10 f.m, Eskelhems d:o vid Eskelhems kyrka; kl. 1/21 e.m. Banda d:o å Sandet i Sanda; kl. 1/2 4 e.m. Hejde d:o vid Hejde kyrka.
Tisdagen den 22 kl. 6 f.m. Klinte kompani vid Klinte skolhus; kl. 8 f.m. Fardhems d:o å Magnuserum; kl. 1/2 12 f.m. Hablinge d:o vid Sproge kyrka.
Onsdagen den 23 kl. 1/2 6 f.m. Hoburgs kompani vid Öja kyrka; kl. 1/4 11 f.m. Hafdhems och Gröttlinge kompanier å Sandesrum; kl. 3 e.m, Hemse kompani vid Hemse jernvägsstation.
Torsdagen den 24 kl. 6 f.m. Burs kompani vid Burs kyrka; kl. 1/210 f.m. Närs d:o vid Hallute; kl. 1/22 e.m, Garda 4d:o vid Garda kyrka.
Fredagen den 25 kl. 6 f. m. Torsburgs och Östergarns kompanier å Ekeskogsrom; kl. 12 midd. Sjonhems d:o vid Sjonhems kyrka.
Lördagen den 26 kl. 6 f.m. Dede kompaii vid Roma kyrka; kl. 3/4 10 f.m. Halla d:o vid Dalbems kyrka; kl. 1/2 1 e.m. Endre d:;o vid Endre kyrka.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 April 1883
N:r 31

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *