Mossodlare på Gotland

böra passa på tillfället att kunna få sina torfmarker undersökta äfvensom att få råd angående dikning, odling, gödsling och skötsel m. m. af torfmarkerna, då Svenska mosskulturföreningens kuulturingenjör A. Bauman instundande sommar kommer att företaga resor inom länet. Svenska mosskulturföreningen, hvars adress är Jönköping, lämnar närmare underrättelse åt den, som önskar erhålla råd och hjälp i förutnämda afseenden.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 20 januari 1915
N:r 15

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *