Offentlig auktion.

Onsdagen den 27 jan. från kl. 11 f. m. låter Edv. Kolmodin, Runne i Sanda i anseende till sjuklighet, genom offentlig auktion försälja såväl fast- som lösegendom; Fastigheten utgöres af c:a 14 tunl. åker och äng i ett skifte, är välbelägen vid allmän väg, c:a 1/4, mil från hamnplats och järnvägsstation med alldeles nya man- och ladugårdsbygnader samt nyanlagd trädgård, samt följande lösegendom, 2 st. hastar, 4 högmjölkande kor, däraf 2 nu kalffärdiga, 40 höns, 1 mindre lastvagn, arbetsvagnar, kälkar, släde, hästräfsa, vänd- och spetsplogar, rak-, klös- och fjäderharfvar, kornvält, god-selkärror, foderhäck, långstegar med botten, 1 par selar, syänglar, div. handredskap, 3 transportspann, 1 parti rotfrukter, potatis, något spannmål, hö, halm, melass och betmassa m. m. Fastigheten utbjudas kl. ½ 12 f. m. på goda betalningsvilkor. För lösegendomen lämnas betalningsanstånd till den 1 nästa sept., öfriga vilkor vid auktionen.
Rovalds, Eskelhem d. 19 jan. 1915.
JOHAN OLSSON.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 20 januari 1915
N:r 15

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *