Från landsbygden. Viklau.

Viklau, 12 jan.
Bröllop firades i lördags vid Sixarfve i Viklau mellan landtbrukaren Axner Smedberg och fröken Emma Pettersson, dotter till landtbrukaren P. Pettersson, Sixarfve i Viklau, och hans maka.
Vigseln förrättades i Viklau kyrka kl. 4. Kyrkan var vid tillfället smyckad med granar, blommor och grönt och ljuset från de många kronorna gaf åt templet ett praktfullt och storslaget intryck.
Vigseln förrättades af kyrkoherde Andersson i Sjonhem. Som brudtöfverska fungerade fru Berglund på Sjonhemsbacke och som brudtbonde folkskoll. Dahlgren. Brudparet uppvaktades dessutom af följande par tärnor och marskalkar:
Landtbruk. Alb. Smedberg – frkn Marianne Jakobsson; stud. Lennart Pettersson – frkn Dagmar Jakobsson; kandidat Svante Andersson – frkn Lisa Smedberg herr Gunnar Thorkelson – frkn Ella Smedberg; e. o. landskanslist Gunnar Nilsson – frkn Adina Thorkelson; landtbruk. Herman Hägg – frkn Elisabeth Söderdahl; landtbruk. Arvid Thomson – frkn Martha Olofsson; landtbruk. Halvar Andersson – frkn Hildur Hägg; landtbrukaren Alb. Björklund – frkn Maria Pettersson och bokhållaren Alb. Hallgren – frnk Ester Lavergren.
Det härligaste vinterväder med stilla, klar luft var rådande och skänkte bröllopsfesten en särskild glans.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 13 januari 1915
N:r 9

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *