Husdjuren och vinterkölden.

Djurskyddsföreningarnas centralförbund har utsändt följande uppmaningar:
Låt icke hästarna stå ute i vinterkölden utan täcke!
Lägg icke iskallt betsel i hästens mun! Gnid det med ylle före begagnandet!
Se till att bandhunden har tillräckligt skydd mot kölden och att hans föda icke är frusen! Låt honom vara fri åtminstone någon tid af dygnet!
Glöm icke att kasta ut korn och smulor åt fåglarna, då snö täcker marken!

Gotlands Allehanda
Onsdagen 13 januari 1915
N:r 9

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *