Sällskapet D. B. V.

hade igår sin sista sammankomst för året. Dervid förrättades åtskilliga val till sällskapets förtroendeposter under nästa år, hvarvid utsågos: till ordförande nuvarande v. ordf. handl. Lindgren; till v. ordf. borgmästare Een: till sekreterare litter. K. Norrby och till skattmästare kassör Bergenstjerna.
Till ledamöter i sparbankens styrelse valdes direktör Pettersson och apotekare Marelius med redaktör Jeurling som ersättare.
I styrelsen öfver sällskapets trädgård insattes handl. Molér, dr Kahl och länsveterinär Schoug.
Revisorer blefvo borgm. Een, v. häradsh. Herlitz, lektor Fagerholm, trafikschefen Fogelström och hr Edv. Cramér.
Till ledamöter i sällskapets beredningsutskott utsågos landssekr. Hambræus, lektor Bergman och konsul Cramér.
I paviljongsaktiebolagets styrelse invaldes handl. Grönstrand och kamrer Ihre med bankbokh. Anton Pettersson som ersättare.
Under aftonens lopp upplifvades genom en skål minnet af det tyska besöket i somras och sällskapet afsände såsom en svarshelsning på den för någon tid sedan hitkomma telegrafiska tacksägelseyttringen följande telegram:

Herrn I. D. Hinsch, Hamburg.
Verschiedene Gotländer, in der Gesellschaft D. B. W. feierlich versammelt, senden Ihnen und den üdrigen Hansischen Wisbyfahrern den herzlichsten Dank für Ihren freundlichen telegraphischen Gruss. Wir bewahren alle in treuen Hergen das Gedächtniss Ihres angenehmen Besuches.
Die Gesellschaft D. B. W.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 December 1881
N:r 97

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *